The Feast post-screening discussion

Digwyddiad/ Dilynir dangosiad 18:30 gan sgwrs ôl-ddangosiad, anffurfiol ar gyfer siaradwyr Cymraeg lleol gyda Grŵp Sgwrs a Pheint Manceinion, grŵp cymdeithasol Cymraeg ar gyfer siaradwyr iaith gyntaf a dysgwyr o bob oedran sy’n cwrdd yn fisol yng nghanol y ddinas.   

Bydd croeso mawr i bawb ymuno yn y sgwrs.  Fodd bynnag, oherwydd y bydd y sgwrs yn cael ei chynnal yn gyfan gwbl yn Gymraeg, byddai’n fanteisiol pe bai gan bob cyfrannog o leiaf lefel ganolradd yn yr iaith.  Mae’r digwyddiad hwn AM DDIM, ond mae angen bwcio’ch lle ymlaen llaw.     

Event/ The 18:30 screening will be followed by an informal post-screening discussion for local Welsh-language speakers with Grŵp Sgwrs a Pheint Manceinion, a Welsh-language social group for both native speakers and learners of all ages, which meets monthly in the city centre.  

All are very welcome to join in the discussion. However, as the discussion will be conducted entirely in Welsh, at least an intermediate level in the language is recommended for all participants. This is a FREE event, but advance booking is required. 

Free, booking required